1. O REFLEKSOLOGII
  2. ZABIEGI
  3. CENNIK
  4. KURSY
  5. ARTYKUŁY
  6. O NAS
  7. KONTAKT

REGULAMIN

1. W ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego lub mailem prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 20% ceny szkolenia. W tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko, nazwę i termin szkolenia.
2. Wpłata zaliczki jest oznacza rezerwację miejsca na szkoleniu.
3. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia należy przelać na konto Centrum Refleksoterapii pozostałą kwotę należną za szkolenie.
4. Opłaty za szkolenie są realizowane przelewem na konto:
18 1140 2004 0000 3502 5583 6033
5. Brak terminowej wpłaty, o której mowa w pkt. 1 jest równoznaczna z rezygnacją ze szkolenia.
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres organizatora kursu (pocztą, faxem, mailem) lub przekazać kopię instruktorowi w pierwszym dniu szkolenia.
7. Jeżeli uczestnik rezygnuje z kursu zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nieskompletowania grupy lub jeżeli wynika to z przyczyn od niego niezależnych.
9. Odwołując kurs Centrum Refleksoterapii zobowiązuje się do zwrotu 100% dokonanych wpłat, ewentualnie może przeznaczyć je (na prośbę słuchacza) na szkolenie w kolejnym terminie.