1. O REFLEKSOLOGII
  2. ZABIEGI
  3. OPINIE
  4. KURSY
  5. ARTYKUŁY
  6. O NAS
  7. KONTAKT

REGULAMIN

1. W ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego lub mailem prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 20% ceny szkolenia. W tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko i termin szkolenia.
2. Wpłata zaliczki jest oznacza rezerwację miejsca na kursie refleksologii.
3. Pozostałą kwotę należną za szkolenie należy wpłacić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
4. Opłaty za szkolenie są realizowane przelewem na konto:
18 1140 2004 0000 3502 5583 6033
5. Brak terminowej wpłaty, o której mowa w pkt. 1 jest równoznaczna z rezygnacją ze szkolenia.
6. Jeżeli uczestnik rezygnuje z kursu zaliczka nie podlega zwrotowi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nieskompletowania grupy lub jeżeli wynika to z przyczyn od niego niezależnych.
8. Odwołując kurs Centrum Refleksoterapii zobowiązuje się do zwrotu 100% dokonanych wpłat, ewentualnie może przeznaczyć je (na prośbę słuchacza) na szkolenie w kolejnym terminie.